h555220@...tf.u-szeged.hu
GURU
GURU 1019 1997-11-10 >From h555220 Mon Nov 10 14:41:10 +0100 1997 remote fro
GURU 1013 1997-11-04 >From h555220 Tue Nov 4 17:12:12 +0100 1997 remote fro
TIPP
TIPP 2668 1997-11-18 >From h555220 Tue Nov 18 10:46:26 +0100 1997 remote fro
TIPP 2654 1997-11-04 >From h555220 Tue Nov 4 10:50:38 +0100 1997 remote fro