Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX GURU 3644
Copyright (C) HIX
2005-02-14
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 nero + pia (mind)  17 sor     (cikkei)
2 Domain regisztracio valtozas -II (mind)  89 sor     (cikkei)
3 Domain regisztracio valtozas -I (mind)  79 sor     (cikkei)
4 re: Re: video kamera japanbol... (mind)  4 sor     (cikkei)
5 UDMA vs PIO (mind)  18 sor     (cikkei)
6 re: Re[4]: Freemail SP2vel (mind)  9 sor     (cikkei)
7 Re[3]: Maxtor vinyo, (mind)  24 sor     (cikkei)
8 Re: RegEx spamszuro (mind)  53 sor     (cikkei)
9 Re: kamera-pc (mind)  3 sor     (cikkei)
10 Re: Maxtor vinyo, (mind)  13 sor     (cikkei)
11 Re: Re[2]: Maxtor vinyo, (mind)  9 sor     (cikkei)
12 fx 1050 - valaki ismeri? (mind)  13 sor     (cikkei)

+ - nero + pia (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> Felraktam kiprobalni az Alcohol 120% trial verziojat.
> Azota nem indul el a Nero, a scanning SCSI/IDE bus kozben lefagy.
> Mar kikapcsoltam az Alkoholban a virtual drive-ot, de igy sem hajlando.
> Mi lenne a megoldas?

A virtualis CD-ket az eszkozkezelobol is ki kell irtani, ha a szoftver
ezt nem teszi meg. (AXV CD/DVD-ROM)


--

Virtually Yours...      /-/erb


=== http://herb.vorbis.hu === Fogadó A Kisportolt Csótányhoz

... Jobb egy mentő ötlet, mint öt mentőegylet
+ - Domain regisztracio valtozas -II (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

10.1.9. A kérelmező és a kérelmezett közös megállapodás alapján a 
vita eldöntésére bármikor delegált domainnevek vonatkozásában, 
illetve más, a jelen Regisztrációs Szabályzatban megállapított 
eseteken kívüli jogvitás kérdésekre is igénybe veheti az Alternatív 
Vitarendező Fórumot. 
 Az Európai Bizottság 874/2004 rendeletéből kiderül, hogy a 
szabályozás a spekulatív célú és rosszhiszemű domain regisztrációk 
ellen nyújt jogi védelmet. 
 Spekulatív és visszaélésszerű bejegyzés 
 (1) A bejegyzett domainnevet a megfelelő peren kívüli vagy bírósági
peres eljárás keretében vissza kell vonni, amennyiben a név azonos egy
olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amelyre a
nemzeti és/vagy a közösségi jog által elismert vagy a nemzeti és/vagy 
a közösségi jog alapján keletkezett - például a 10. cikk (1) 
bekezdésében említett - jog vonatkozik, és amennyiben: 
 a) a domainnév birtokosa a nevet anélkül jegyeztette be, hogy a 
névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
 b) a név bejegyeztetése rosszhiszeműen történt vagy felhasználása
rosszhiszeműen történik. 
 (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti jogos érdek abban az esetben
bizonyítható, ha: 
 a) a domainnév birtokosa az alternatív vitarendezési eljárásról (ADR)
szóló értesítést megelőzően a domainnevet vagy a domainnévnek 
megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban 
használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; 
 b) a domainnév birtokosa olyan vállalkozás, szervezet vagy 
természetes személy, akinek, illetve amelynek - még a nemzeti és/vagy 
közösségi jog által elismert vagy a nemzeti és/vagy közösségi jog 
alapján keletkezett jog hiányában is - a domainnév a közismert 
elnevezése; 
 c) a domainnév birtokosa törvényesen és nem kereskedelmi céllal, 
illetve tisztességesen használja a domainnevet, és nem törekszik a 
fogyasztók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név 
jó hírét, amelyre a nemzeti és/vagy közösségi jog által elismert vagy 
a nemzeti és/vagy közösségi jog alapján keletkezett jog vonatkozik. 
 (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti rosszhiszeműség abban az 
esetben bizonyítható, ha: 
 a) a körülmények arra utalnak, hogy a domainnevet elsősorban azzal a
céllal jegyeztették be vagy szerezték meg, hogy azt valamely állami
szervnek, vagy egy olyan név birtokosának, amelyre a nemzeti és/vagy
közösségi jog által elismert vagy a nemzeti és/vagy közösségi jog 
alapján keletkezett jog vonatkozik, eladják, bérbe adják vagy rá 
egyéb módon átruházzák; vagy 
 b) a domainnevet abból a célból jegyeztették be, hogy 
megakadályozzák, hogy valamely állami szerv, vagy egy olyan név 
birtokosa, amelyre a nemzeti és/vagy közösségi jog által elismert 
vagy a nemzeti és/vagy közösségi jog alapján keletkezett jog 
vonatkozik, az érintett nevet egy annak megfelelő domainnévben 
felhasználja, feltéve, hogy:  
 - i. a bejegyzés kérelmezőjének ilyen jellegű magatartása 
bizonyítható; vagy 
 - ii. a domainnevet a bejegyzés időpontjától számított legalább két 
éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy 
 - iii. amennyiben egy olyan név birtokosa, amelyre a nemzeti és/vagy
közösségi jog által elismert vagy a nemzeti és/vagy közösségi jog 
alapján keletkezett jog vonatkozik, illetve egy állami szerv 
domainnevének birtokosa kifejezte azt a szándékát, hogy a domainnevet 
megfelelő módon kívánja használni, azonban az ADR-eljárás 
megindításának napjától számított hat hónapon belül ennek nem tesz 
eleget;  
c) a domainnevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy 
versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy 
 d) a domainnevet szándékosan arra használták fel, hogy az
internetfelhasználókat kereskedelmi haszonszerzés céljából a domainnév
birtokosának honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák, oly 
módon, hogy megteremtették a lehetőségét annak, hogy a név 
összetéveszthető legyen egy állami szerv nevével, illetve egy olyan 
névvel, amelyre a nemzeti és/vagy közösségi jog által elismert vagy a 
nemzeti és/vagy közösségi jog alapján keletkezett jog vonatkozik, és 
az összetévesztés valószínűsége a domainnév birtokosa internetes 
honlapjának vagy on-line elérhetőségének forrása, szponzorálása, 
kapcsolatai vagy jóváhagyása tekintetében, illetve az internetes 
honlapján vagy on-line címén található termék vagy szolgáltatás 
tekintetében áll fenn; vagy 
 e) a bejegyzett domainnév egy olyan személynév, amely tekintetében a
domainnév birtokosa és a bejegyzett domainnév között nem áll fenn
bizonyítható kapcsolat. 
 (4) Az (1), a (2) és a (3) bekezdés rendelkezéseire az igények 
nemzeti jog szerint történő érvényesítésének akadályozása végett nem 
lehet hivatkozni. 
 A fentiekből kiderül, hogy akik befektetési célból vásároltak 
cégnév, cégnévhez hasonló, vagy védjegyhez hasonló, stb. domaineket 
(gondolok itt például a t-mobile.hu bejegyzésekor regisztrált tömeges 
t-*.hu kombinációkra), azok többé nem aludhatnak nyugodtan, hiszen az 
ADR segítségével törölhetők lesznek. 
 www.sg.hu [1] 
[1] http://www.sg.hu/cikk.php?cid=35520
-- 
    Bye:csutak
+ - Domain regisztracio valtozas -I (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Változik a .hu domainek regisztrációs szabályzata (Feb. 11, 15:33:36)

Vége a domainbrókerségnek? 

 Az Internetszolgáltatók Tanácsának döntése értelmében 2005. március 
1-től új vitarendezési lehetőségre nyílik mód a már bejegyzett .hu 
domainekkel kapcsolatban. 

  Az Európai Bizottság 874/2004 számú rendeletével összhangban a 
2005.március 1-től bevezetendő alternatív vitarendezési lehetőség 
(ADR)bizonyos esetekben lehetővé teszi a már bejegyzett .hu domainek 
utólagos törlését. Az új szabályozás első körben a 2005. március 1. 
után bejegyzett domainekre, illetve 2 év türelmi idővel a korábban 
bejegyzett domainekre is vonatkozik, tehát 2007. március 1-től minden 
korábban bejegyzett domain, amely az ADR-ben foglalt feltételeknek 
eleget tesz, megtámadható. 

 Az új, .hu domainekre vonatkozó regisztrációs szabályzat 2005. 
március1-től olvasható a www.domain.hu [1] oldalon. A megváltozott
domainregisztrációs szabályzatba a következő kiegészítés kerül be...

10. Jogviták intézése a delegálást követően 
 10.1. Az Alternatív Vitarendező Fórum 
 10.1.1. Mind a Regisztrátor, mind a Nyilvántartó aláveti magát a 
domain jogviták intézésére kialakított az Alternatív Vitarendező 
Fórumnak a jelen Regisztrációs Szabályzatban illetve külön eljárási 
szabályzat szerint meghozott döntésének. 
A döntés végrehajtása miatt sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem 
vonható felelősségre. 

 10.1.2. Az Alternatív Vitarendező Fórum szolgáltatást a Magyarországi
Internetszolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete által erre 
kijelölt, mind a Nyilvántartótól, mind a Regisztrátoroktól független 
szervezet nyújtja. 

 10.1.3. A domain delegálását követően egy meghatározott domainnévnek 
a panaszolt domainhasználótól történő visszavonását az, akinek ehhez 
jogos érdeke fűződik az Alternatív Vitarendező Fórumhoz 
előterjesztett, az eljárási szabályzatban foglaltaknak megfelelő 
kérelemmel kezdeményezheti.
A kérelem előterjesztésével egyidejűleg a kérelmezőnek be kell 
fizetnie az eljárási szabályzatban meghatározott összegű eljárási 
díjat. 

 10.1.4. A kérelem szabályos előterjesztését és az eljárási díj
befizetését követően az Alternatív Vitarendező Fórum 30 napon belül
döntést hoz. Döntését a kérelmező és a kérelmezett domainhasználó 
által írásban előterjesztett nyilatkozatok és bizonyítékok alapján 
hozza meg. 

 10.1.5. A Regisztrátor és a Nyilvántartó az Alternatív Vitarendező 
Fórum döntését a kézhezvételtől számított 30 nap elteltével 
végrehajtja. Abban az esetben, ha a domain használója a 30 napos 
határidő alatt igazolja, hogy az Alternatív Vitarendező Fórumnak a 
domain delegálás visszavonását elrendelő döntésének közlését követően 
a kérelmezővel szemben jogainak megóvása végett keresetet terjesztett 
elő, a döntés végrehajtását a Regisztrátor és a Nyilvántartó 
felfüggeszti. A keresetindítás elmulasztása esetén az Alternatív 
Vitarendező Fórum döntését a Regisztrátor és a Nyilvántartó 
végrehajtja. 

 10.1.6. Az Alternatív Vitarendező Fórum eljárásának részletes 
szabályait külön eljárási szabályzat állapítja meg. 
 10.1.7. Az Alternatív Vitarendező Fórum a kérelem elbírálása során a
domainnév visszavonásának illetve a kérelmező részére történő
átruházásának megítélésében az Európai Bizottság 874/2004 sz. 
rendeletének
21. cikkében foglaltak szerint jár el. 

 10.1.8. Az Alternatív Vitarendező Fórum eljárását a jelen 
Regisztrációs Szabályzat hatálybalépését követően delegált 
domainnevekkel kapcsolatban lehet igénybe venni. Az e dátumot 
megelőzően delegált domainnevekkel kapcsolatban az Alternatív 
Vitarendező Fórum hatásköre 2007. március 1.
napjától terjed ki. 

-- 
    Bye:csutak - visit to ;http://csutak.freeweb.hu
			    Linux Forever!
+ - re: Re: video kamera japanbol... (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Szia!
Szerintem a www.sony.hu oldalon keresztul probald meg elerni a magyaroszagi 
markakepviseletet vagy valamelyik markaszervizt. Ott biztos tudnak segitani.
Bzs
+ - UDMA vs PIO (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sziasztok,

a minap egy masodvonalban levo lassu szgepet probaltam rancbaszedni.
Primary Masteren egy 30 Gb vinyo PIO modban csucsult.
Secondary Slave-en pedig egy cd olvaso udma2 modban.
Oprencer WinXp Prof. Eszkozkezelo/IDE ATA vezerlok alatt:
csak PIO modban hajlando mukodni, pedig lehetoseg szerinti udma van
bejelolve!
Mit tegyek?
Alaplap Canyon CN-7TABAS, Athlon 850, 512 sdr, alaplapi hang stb.
Chipset VIA Apollo KT133A. Raeresztettem a legujabb VIA 4.43 drivert.
Semmi valtozas. Nem hiszem hogy egy 30 gigas vinyo csak a PIO-t
ismeri.
Van valakinek otlete merrefele keresgeljek?
Biost meg nem frissitettem, de az ujabbak nem javitanak ilyen hibat
(legalabbis nem emlitik).
elore is kosz.
cs-
+ - re: Re[4]: Freemail SP2vel (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Szia!

>Bilgéccéknél nem tudom, megy-e a dolog. Én ezt inkább a transfer agent
> 
>
Ott is megy termeszetesen, ha tobb fiokod van, az uj levelnel egy listboxbol
valaszthatsz, hogy melyikkel kukdje. (OE).

Arpi
+ - Re[3]: Maxtor vinyo, (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

HIX GURU #3643, Kertesz Vilmos >:
 >Ha halk HDDt akartok, akkor ajanlom a Maxtor USB-s kulso HDDit. Nem lehet
 >hallani oket. S nem kell nekik hutes, vagy nagyon halk a ventijuk is :))

En viszont a belso vinyokat pont ezert nem ajanlom. Az 5-6 peldany kozul,
amivel mostanaban talalkoztam, mindegyik nagyon hangos, foleg becsavarozva
egy olcso hazba, tisztara mint valami betonkevero.

Re[20000]: Rendszer image
 >Na, komolyabban: gondolj abba bele, hogy vannak sokan, akiknek fogalmuk
 >sincs
 >a geppel kapcsolatban semmirol, de akarnak imaget csinalni. Ok ezt latjak:
 >"hasznalja a programot, s ha pl. virus atirja a dolgait, vagy veletlenul
 >letorol egy fajlt, visszaszedheti". Nekik van kitalalva a TrueImage Secure

OK. Neha rosszul erzem magam a sok atlag-amerikaira szabott termek kozott. 
Nemreg vettem egy routert, a dobozara ra van irva, hogy szamitogep nincs 
benne... Nanneeeeee...
Na mindegy, azert azt szogezzuk le, hogy az eredeti kerdesre megsem ez a
jo valasz. Ugy tunik, nincs. Ilyenkor kell megnezni, hatha a kerdes volt
rossz :) De ne kezdjuk ujra....
-- 
Udv,
      Hunter    http://vnet.hu/huntah/    -[HE 1.2beta1;]-
+ - Re: RegEx spamszuro (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sziasztok!

A HIX GURU 3642-ban Hunter irta:
(megismétlem ma is és kissé átfogalmaztam , mert tegnap a bugyuta HIX
visszadobta, merthogy html levél lenne :( nem az volt, hanem sima text,
de úgy látszik tiltott erről írni?)

H> Ugye ez a ket sor adja meg hogy hany ponttol gyanus ill. spam?
H> THRESHOLD_SUSPECT 430
H> THRESHOLD_SPAM 499.9
Igen.

H> Akkor valami ilyesmi sort kene beszurnom?:
H>   ~SUBJECT:  500.0 {(kóla|fanta)}            [SOME_DRINK]
Jelentése: Ha a dekódolt Subject tartalmazza a kóla, vagy a fanta
kifejezést -pl. fantasztikus ,vagy lepuffantani IS!!! - akkor hozzáad
500 pontot. Ajánlott a "\b" szóhatároló alkalmazása a fentiek
elkerülésére. pl.
  ~LINE:    500.0 {\b(kóla|fanta)\b}         [SOME_DRINK]
Mivel azt írtad: "kóla" vagy "fanta" tartamu level ezért cseréltem ki
"LINE"-ra, ha csak a Subject kell, akkor nem kell kicserélni.
Vigyázz! Ha a levelező töri a szavat és az KÉT sorban jelenik meg,
akkor ez nem találja meg. Ilyenkor a BODY-t kell használni.

H> Mit jelentenek a @, ~, - karakterek?
@ kombinált szűrő (többsoros) a következő sorral
~ dekódolja a fejlécet, vagy a levéltörzset (pl. Base64 vagy Quoted
 printable kódolású levél)
 dekódolás nélkül egy kódolt levélben nem jelezne találatot.
- negálja az eredményt

H> Pl itt:
H>  @~LINE:         {Content-Type: text\/html}
H>  -~LINE:      150.0 {\<html\>}           [INVALID_HTML]
Jelentése: ha a dekódolt levél egy sora (a sor az akár fejlécsor, akár
levéltörzs-sor lehet) tartalmazza a Content-Type: text\/html kifejezést
ÉS a dekódolt levél egy sora NEM tartalmazza a {\<html\>} kifejezést akkor
jelez találatot.

H> Negativ ponterteket is lehet adni?
A The Bat!-hoz kifejlesztett Bayes Filter plugin RegExp szűrőjében
láttam negatív értéket is, ott tehát lehet. A SpamPal-t rég használtam,
nézd meg van-e benne negatív érték.

Bővebbet a: http://slabihoud.de/spampal/regexfilter_e.zip -ben találsz.
(RegEx filter manual -angol- pdf formátumban)
A Reguláris kifejezésekről bővebbet magyar nyelven a The Bat! magyar
súgójában találsz (http://www.thebat.hu)


-- 
Peti Lajos
http://thebat.fw.hu/
+ - Re: kamera-pc (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Milyen OP rendszert használsz, és milyen a partíciód: FAT, NTFS ?

(webes bekuldes, a bekuldo gepe: catv-50628668.catv.broadband.hu)
+ - Re: Maxtor vinyo, (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

On Sat, 12 Feb 2005, Kertesz Vilmos wrote:

> Ha halk HDDt akartok, akkor ajanlom a Maxtor USB-s kulso HDDit. Nem lehet
> hallani oket. S nem kell nekik hutes, vagy nagyon halk a ventijuk is :)) Neke
m
> egy Maxtor OneTouch 160 GBos van. Eloszor azt hittem, nem is megy, annyira
> halk.

Elhiszem, csak milyen aron. Lehet, hogy ugyan ott lennek arban, ha vennek
egy Seagate, vagy egy Samsung vinyot meg egy USB-s kulso rack-et.

-- 
 NGabor
+ - Re: Re[2]: Maxtor vinyo, (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Orulok, hogy mas is beleesett ebbe... amikor egy WD kulos USB-st tettem fel a g
epemre, eloszor a frasz kerulgetett, hogy nem megy.... se hang, se rezges, se L
ED jelzes... De a gepem rogton latta es en megkonnyebbultem.... Amugy mindenkin
ek tudom ajanlgatni a jominosgu kulso USB-s winyokat, mert nekem akar adattarol
asra, akar adatmozgatasra bevaltak. 

balacy

(webes bekuldes, a bekuldo gepe: 198-60-150-82.r-lan.hu)
+ - fx 1050 - valaki ismeri? (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Az eddigi valaszokbol az derult ki, hogy akik irtak,
nem ismerik a nyomtatot. :-((
Az fx 1050-es az egyik legjobb, legstrapabirobb nyomtato,
tobb, mint tiz eve hasznaltam gond nelkul.
Aki azt irta, hogy csereljem le, azt arra itelnem, hogy
elete vegeig szar tintasugaras nyomtatokkal kelljen
dolgoznia - hatha rajonne, hogy mi a valosag.

Akinek van hasznalhato otlete, az kerem, nekem irjon,
egy anppal elobb kapom meg, mint a listat.

koszonom
Ildiko

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS